Otto Paulsen

Engasjert, aktiv og med mange jern i ilden. Storviltjeger og glad i friluftsliv. Primus motor i barneidrett bl.a. som foreldrekontakt og webmaster. Innomhus er video-, filming og redigering en interesse i tillegg å være hobbybarista og hjemmekokk.

Hans vidstrakte engasjement gjenspeiles også gjennom de mange rollene han har hatt siden han fikk sin cand. Mag. grad i 1993.

Som prosjektleder, certified scrum master, certified scrum practitioner, systemansvarlig, løsningsarkitekt og utvikler, er han en drivkraft i prosjekter. Beslutningsdyktig, allsidig, konkret og praktisk bringer han løsningene fram til krevende kunder på en systematisk og kvalitetsmessig god måte. Har svært god og inngående kjennskap til olje- og gassbransjen. Har også erfaring fra styrearbeid.

Itema as, Granåsveien 3 - N -7048 Trondheim - Telefon: +47 73 89 43 70 - email: firmapost@itema.no

""